Holisztikus gyermeknevelés

 • Miért válasszuk a holisztikus gyermeknevelést?

  Holisztikus gyermeknevelés

  A gyermekek egyéniségét, érdeklődési körének tágítását, tehetségét és fejlesztését fókuszba helyező foglalkozások kialakításánál fő szempontom a holisztikus szemléletű gyermeknevelés mind szélesebb körben való kiterjesztése volt.

  A holisztikus gyermeknevelés adta lehetőségeket felhasználva olyan tematikát dolgoztam ki, mely teret ad arra, hogy egy azon foglalkozás keretein belül kerek egészben /holisztika = kerek; egész/ egyszerre tudjunk koncentrálni a gyermekek fizikális,- értelmi, – vizuális, – érzelmi, – lelki, – szociális, – pszichoszociális fejlesztésére.

  • Fizikális

   Nagymozgások, finommotorika, egyensúlyérzékelés, koordináció

  • Értelmi

   Asszociáció, koncentráció, lényegkiemelés, orientáció, kategorizáció, figyelemösszpontosítás, figyelemmegkötés

  • Vizuális

   Észlelés, érzékelés, emlékezés, audiovizuális érzékelés, fantázia

  • Önkifejezés

   Beszédritmus, beszédtechnika, narratíva, élményfeldolgozás szóban és alkotások készítésével

  • Érzelmi, lelki

   Blokkok, szorongások, traumák, élmények, változásokhoz való viszonyulási képesség, akciók-reakciók

  • Szociális

   Óvodás önismeret, környezetismeret, környezeti hatások, szemszög,- és szempontváltás, empátia, közös fantáziajáték, problémamegoldás

 • Fontosnak tartom, hogy az óvodás korú gyermekek a rohanó hétköznapokban is megtalálják önmagukat, és saját magukhoz kapcsolódva, személyiségük legmélyebb rétegeiben tudjanak önfeledt módon, játszva fejlődni, tanulni, és cselekvő élményként megélni a pillanatokat.

  Holisztikus gyermeknevelés

  A szabad játék a létező legtökéletesebb élményforrás, és fejlesztő tevékenység. Minden szabályát, egész világát a gyermek, és a gyermeki képzeletvilág határozza meg. Mivel elhatárolódik a fizikai tér és idő fogalmától, a gyermek abban a könnyed dimenzióban tud szabadon mozogni, amit legjobban ismer. Ezáltal nincsenek megfelelési, – vagy teljesítési kényszerei, mégis gyorsan, és boldogan szívja magába az új információkat, hiszen a maga természetességével és kíváncsiságával oldódhat fel a csoport által létrehozott környezetben.

  A foglalkozássorozat tematikusan, évszakról évszakra haladva vezeti be a gyermekeket az Őket körülvevő világ minden szegmensének felfedezésébe. Minden évszak rejteget olyan kincseket, melyeket közösen felkutatva, alkalomról alkalomra gazdagabbak lesznek lelkileg és fizikailag, ezáltal koruknak, személyiségüknek és lelki érettségüknek megfelelően tudnak fejlődni.

  A foglalkozássorozat heti rendszerességgel kínál másfél órás, a fent említett fejlesztési területekre kiterjedő közös tevékenységet, valamint alkalmazza a meseterápia, a rajzterápia, a drámapedagógia, illetve a fantáziajáték elemeit.

  Tematika szerint haladva, évszakról évszakra, a jeles napokra és az ünnepekre külön hangsúlyt fektetve ismerkedünk saját belső, – és a minket körülvevő külső világunkkal, így a gyerekek egy teljes egész rálátást kapnak egy széleskörű nevelési szemlélet alapján felépített évkörre.

  Holisztikus gyermeknevelés

  Mivel a foglalkozás célja alapvetően a holisztikus játékterápia eszköztárát alkalmazó fejlesztő tevékenység, a rendszeres részvétel fontos a közös munka eredményességének szempontjából. Fejlesztőtevékenységet folytatni csak rendszeres részvétel mellett lehetséges, mivel kézzelfogható eredményt akkor tudunk elérni, ha alkalomról alkalomra figyelemmel tudjuk kísérni a gyermekek viselkedését, megnyilvánulásait, feladatokban való részvételét.

  Az éves tematika, mely lefedi a négy évszak köré épített programtervet, a különböző fejlesztési területekre fókuszálva, tartalmaz rengeteg vizuális élményt, külső, – és belső környezet megismerését, eszközhasználatot, közös alkotások készítésével az önkifejezést és a körülöttünk lévő világ csodáinak felfedezését, valamint zenei készségfejlesztést. Bábos illetve meseterápiás szituációs gyakorlatokat, melyek egy adott problémakör köré épülve a lehetséges megoldások tárházából a gyermekek által javasolt, és számukra érzelmileg befogadható paradigma segítségével tanítja Őket a szociális érzékenységre, és empátiára. Ezen kívül tartalmaz óvodás önismeretet, mely a reális énkép kialakulásához elengedhetetlenül szükséges, hogy a gyermekek később, az iskolai követelményrendszernek tudatosan és érzelmi szempontból gördülékenyen tudjanak megfelelni.

  A zene fontossága

  A zene és annak különböző elemei kiemelt hatással vannak a gyermekekre.

  Holisztikus gyermeknevelés

  A hangokkal való szoros kapcsolat már magzati korban kialakul. Az édesanya hasában a fejlődő magzat 9 hónapon keresztül élvezi azt a meleg, biztonságos környezetet, ahol a hangokra támaszkodva érik Őt az első, tájékozódást segítő információk. Az édesanya ritmusos szívdobogása, légzésének szabályossága, illetve beszédhangjának dallama a kisbaba első stabil külvilági forrása. Ezeket a hangokat idézi a zene és a ritmus.
  A foglalkozásokon megszólaltatjuk a különböző csörgő, – kopogó, – csilingelő hangszereket, tágítjuk a gyermekeknek a zenére, az énekre, a mondókákra, illetve a táncra való érdeklődését.

  A kíváncsi, minden újdonságra nyitott óvodásokat lenyűgözi és megnyugtatja a hangtál rengeteg varázsos szólama, meditatív hatással van rájuk a hangok sokszínűsége.
  A hangok és a ritmuskövetés segítéségével fejlődik egyensúlyérzékük, koncentrációs képességük, valamint megteszik a legelső totyogó lépéseket a későbbi olvasás és írás tanulásához. A megfelelő korban megkezdett tudatosan felépített zenei, és ritmusélmények segítenek kiküszöbölni a későbbi diszlexia, diszgráfia, és diszkalkulia kialakulását.

  A holisztikus szemléletű gyermeknevelés általam kidolgozott foglalkozásainak felépítésébe a „Tematika” menüpont alatt nyerhetnek betekintést.

  Tematika