Tematika

 • A foglalkozássorozat heti rendszerességgel kínál másfél órás, különböző fejlesztési területekre kiterjedő közös tevékenységet, valamint alkalmazza a meseterápia, a rajzterápia, a drámapedagógia, illetve a fantáziajáték elemeit.

  A holisztikus gyermeknevelési szemlélet alapján kidolgozott tematika szem előtt tartja a gyermekek egyéni érdeklődését, és tehetségét, valamint lelki, – és érzelemviláguk megismerésével annak erősítését, és színesítését.

  A foglalkozássorozat fejlesztési területei /a teljesség igénye nélkül/: fizikális, – értelmi, – érzelmi területek, vagyis nagymozgások, finommotorika, koncentráció, koordináció, asszociáció, ritmusérzék, – és ritmuskövetés, fantázia, dráma, szemszögváltás, empátia, figyelemfókuszálás, figyelemmegkötés, lényegkiemelés, orientáció, audiovizuális érzékelés, vizuális percepció /észlelés, érzékelés, emlékezés/. Ezen túlmenően természet,- és környezetismeret, kreativitás, ének-zene, beszédkészség, önkifejezés, kategorizáció, problémamegoldás és élményfeldolgozás.

  Tematika szerint haladva, évszakról évszakra, a jeles napokra és az ünnepekre külön hangsúlyt fektetve ismerkedünk saját belső, – és a minket körülvevő külső világunkkal, így a gyerekek egy teljes egész rálátást kapnak egy széleskörű nevelési szemlélet alapján felépített évkörre.

  A tematika egyszerre fókuszál a fizikális, érzelmi, mentális, szociális és pszichoszociális területekre, miközben a gyermekek lelkivilágát is folyamatosan figyelemmel kíséri.

  A holisztikus gyermeknevelés általam kidolgozott tematikája a megoldásközpontú módszertant alkalmazza.

  Tematika

 • Tavasz
  Nyár
  Ősz
  Tél
 • Részletes tematikák

  Részletes, évszakokra bontott tematikáért kérem, vegye fel velem a kapcsolatot!

  Kapcsolat
 • A fent leírt tematika csupán váza a foglalkozás tevékenységeinek.

  Minden foglalkozáson egyénileg és csoportosan is tevékenykedünk majd.

  Minden foglalkozáson fejlesztő feladatlapokat is oldunk meg, melyeket az egyes motorikus, illetve vizuális élmények segítségével, azok feldolgozásával könnyedén ki fognak tudni tölteni a gyerekek.

  Minden foglalkozáson kiosztok egy tematikát, amely tartalmazza azoknak a játékoknak és tevékenységeknek a leírását, melyeket a gyermekekkel aznap végzünk. Ezáltal a szülők is nyomon tudják követni, hogy az aktuális alkalom során milyen élményeket szereztek a gyerekek, és mely tevékenységnek milyen fejlesztő hatása, célja van.

  A játék valójában a lelki szabadság megélése. Ha megfigyeljük a gyermekeket, kreatív ám mégis kötetlen foglalkozások közepette, megláthatjuk, hogyan tükrözik le a játékban a hétköznapi történések hatásait, miközben beleszövik minden apró megmozdulásukba személyiségük egyszeri és megismételhetetlen mintáit.

  Foglalkozásaimon ezt a könnyedséget megragadva nyitjuk meg azokat a kapukat, melyek mögé lépve a gyermekek kiszakadva az Őket érő hétköznapi hatásokból, önfeledten élhetik meg egyéniségüket, valamint képesek lesznek újra feltérképezni saját belső, és az Őket körülvevő külső világukat. Rövidtávon ezáltal megnyílnak azok a kommunikációs csatornák, amelyeken keresztül a szülővel való kapcsolat kiegyensúlyozottá és harmonikussá válhat, hosszútávon pedig képesek lesznek tudatosan használni azokat a gyermek – önismereti kulcsokat, melyek a mindennapi élet által produkált szituációk megoldásainak ajtóit nyitják.

  A módszertan fontos részét képezi az élményszerű tevékenységeken túl a fent említett zene, a mese, – és rajzterápia, a drámapedagógia és fantáziajáték is.

  Tematika

  A zene által a hangok világának cselekvő értelmezésére van lehetőség. A hangok, melyek a magzatnak az első, külvilággal való kapcsolódási forrásai, a triangulumok, csörgődobok, cintányérok, kasztanyetták, csörgők színes választéka, tojás shakerek, az énekek és mondókák impulzív hatással vannak a beszédfejlődésre, valamint a ritmuskészség fejlesztését elősegítő gyakorlatok segítenek kiküszöbölni a későbbi diszlexia, diszgráfia, és diszkalkulia kialakulását.

  A következő lépcsőfok a képi megjelenítés megtanulása, a képzeletnek, valamint az egyéni kreativitásnak a fejlesztése. Fontos kihangsúlyozni, hogy a vizuális percepciót, tehát az észlelést, az érzékelést és az emlékezést, jól felépített, tematikus módszertannal lehet hatékonyan és eredményesen fejleszteni. Vagyis, biztosítanunk kell az aktív, mozgásos, illetve figyelem-koncentrációs, valamint a passzív, belső feszültséget, hétköznapi vagy családi blokkokat oldó, befelé figyelő játékokat egyaránt.

  A képi megjelenítést, és a képzeletvilág színesítését a kisgyermek a meséken keresztül tudja leghatékonyabban megtapasztalni. A foglalkozásokon éppen ezért meseelemeket alkalmazunk a koncentráció, a belső vizualizáció tanulásához, mely elősegíti a képi megjelenítés fejlődését, fejleszti az emlékezést, és az önkifejezést is.

  Mindez kiemelt fontossággal bír a későbbi iskolai szövegértési, – szövegfeldolgozási és fogalmazási feladatok sikeres elvégzéséhez.

  Ezeket a gyakorlatokat mindig egy élményfeldolgozás zárja le, melynek keretében a gyerekek lerajzolják a képzeletükben megjelenített meseelemeket tartalmazó képeket, és saját szavaikkal elmesélik, hogy mit ábrázol, milyen jelenetet dolgoz fel az általuk készített rajz.

  A fantáziajátékok, valamint a drámajátékok során vagy bábozunk, vagy képzeletben belebújunk egy – egy mesehős, illetve karakter bőrébe. A gyermekek jelleméről, és érzelemvilágáról, valamint pszichoszociális fejlettségükről sokat elárul, hogy kivel és milyen karakterrel tudnak azonosulni. Gyakoroljuk a szemszögváltást, ezáltal fejlesztjük az empatikus és szociális készségeket.

  A holisztikus gyermeknevelést célzó tematika a gyermekek hétköznapjait és környezetét minden szempontból átívelő, tartalmas és színes foglalkozást kínál az óvodás csoportoknak.

 • Kapcsolat

  Amennyiben szeretné, hogy az Ön óvodájának foglalkozásai is egy komplex, minden fejlesztési területet egyszerre, és egyazon időben átfogó szemlélettel és tematikával bővüljenek, amelyekben az emocionális képességek meghatározó értéket képviselnek, kérem vegye fel velem a kapcsolatot!

  Kapcsolat